Ben jij tussen de 2 en 20 jaar?
En wil jij ook 3 maanden gratis dansen?
ALLE KINDEREN DOEN MEE! Jeugdcultuurfonds + Jeugd Sport Fonds

Alle kinderen doen mee!
Dansen bij Stichting Dansplezier?
Of deelnemen aan een andere culturele activiteit?

Jeugdcultuurfonds Groningen
06-81304503 (woensdagochtend}
groningen@jeugdcultuurfonds.nl
www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/groningenDe spelregels van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen
Versie juli 2018
 
Voor wie:  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar die om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging of niet op les kunnen voor bijvoorbeeld dans, toneel of muziek. 

Door wie: Een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan alleen gedaan worden door een professional uit het onderwijs, sociale wijkteams, schuldhulpverlening, jeugdzorg, gezondheidszorg of maatschappelijk werk. Deze professionals worden intermediairs genoemd. De intermediairs zijn al betrokken bij de kinderen, jongeren en gezinnen en kennen de (financiële) thuissituatie en de sport/cultuurwensen van de kinderen/jongeren. Ook vrijwilligers van Stichting Leergeld kunnen een aanvraag indienen. 
Let op:  - Ouders, kinderen, sportverenigingen, cultuuraanbieders, sport-, muziek- of dansdocenten kunnen zelf géén aanvraag indienen! - Ouders zijn er zelf verantwoordelijk voor dat aanvragen tijdig worden ingediend.
 
De spelregels:
• De aanvraag wordt online door de intermediair gedaan. Om een aanvraag voor een kind in te dienen heeft een intermediair informatie nodig. Dit zijn contactgegevens, naam sportvereniging/ cultuuraanbieder, welke sport- of muziekattributen minimaal nodig zijn en een financiële motivatie. 

Ouders kunnen ter voorbereiding een ingevuld basis aanvraagformulier/ouderkaart (verkrijgbaar via intermediair of onderaan website www.allekinderendoenmee.nl) meenemen naar de intermediair. • Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. Bijvoorbeeld gezinnen met een uitkering, schulden, ZZP’ers, werkende armen, gescheiden ouders of andere redenen waarom de ouders sport- of cultuurlessen niet kunnen betalen.  • Indien een gezin in aanmerking komt voor/beschikking heeft over/gebruik maakt van de Stadjerspas (Groningen Stad), Webshop Kans voor uw kind (DAL-gem.), de Bijstand, de Voedselbank en/of schuldhulpverlening, dan komt het automatisch ook in aanmerking voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 

• De beoordeling of een aanvraag komt tot een bijdrage wordt uitgevoerd door het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen en baseert zich bij toekenning of afwijzing van de aanvraag op het professionele oordeel van de intermediair. De intermediair dient de aanvraag te motiveren door middel van het geven van globale informatie over de financiële situatie van de ouder(s).  • De bijdrage bedraagt maximaal € 225,- (sport) of maximaal € 450,- (cultuur) per kind per jaar. Dit is inclusief een eventuele bijdrage voor sportkleding/attributen/instrumentenhuur van maximaal € 90,-. Een waardebon voor attributen kan alleen gelijktijdig met de aanvraag worden ingediend.  • De toekenning is in principe voor een jaar (12 maanden) en loopt niet altijd gelijk met het sport- of cursusseizoen. • Bijdragen voor het cursusgeld/lidmaatschappen worden rechtstreeks overgemaakt aan de vereniging, instelling of cultuuraanbieder. Er wordt géén geld uitgekeerd aan jeugdigen of aan de ouder(s). Voor de attributen worden waardebonnen verstrekt waarmee in winkels de benodigde attributen (kleding, materiaal, instrumenten etc.) kunnen worden verkregen. 
 
• Een aanvraag kan niet met terugwerkende kracht worden ingediend. • SPORT: De activiteit moet vallen onder het begrip sportbeoefening in teamverband en een bij NOC*NSF aangesloten sport/vereniging. Fitness, scouting en zwemlessen/ABC-diplomazwemmen worden bijvoorbeeld niet vergoed. • CULTUUR: De activiteit moet vallen onder de categorie: muziek, beeldende kunst, dans, theater of kindercircus en het moet gaan om actieve deelname. Eénmalige activiteiten en activiteiten georganiseerd door scholen of in het kader van naschoolse opvang komen niet voor een vergoeding in aanmerking. • De jongere mag bij aanvang van de toekenning niet ouder dan 17 jaar zijn. • Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. • Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële omstandigheden van het gezin/verzorger dit noodzakelijk maakt.
 
De intermediair ziet er op toe dat de jeugdige daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de activiteiten waarvoor het geld beschikbaar is gesteld.  


Agenda & Nieuws bekijk meer
hart
Mei-vakantie
hart
DANSPLEZIER ACTIES (nu + september/oktober)
hart
Rooster
hart
DANSAVONDEN: Stijldansen, Salsa & Ladies Swing
hart
DANS & DISCO (jeugd vanaf 6 jaar)
hart
ACTIE: 3 maanden GRATIS en 100% vrijblijvend dansen voor 2 t/m 20 jaar.
hart
Heeft u al eerder gedanst? We vinden samen een passende groep!
hart
4x Nederlands Kampioen 2023
hart
Taal- & Rekendans in het basis-onderwijs
hart
ALLE KINDEREN DOEN MEE! Jeugdcultuurfonds + Jeugd Sport Fonds
hart
ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN! Stichting Leergeld
hart
Dansen voor ons Koningshuis
hart
VACATURE DANSDOCENT: Kom jij ons team versterken?
hart
Stichting Dansplezier
Dansplezier video's bekijk meer